تابلو فلزی مطب

تابلو فلزی مطب تابلویست که معمولا پشت درب مطب نصب میشود. این تابلو برای معرفی پزشک، شناخت واحد، اتاق ها، نوع کارکردها اشعار تبلیغاتی، سازمانی و… برای راهنمایی مراجعه کنندگان نیز مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به مواد مختلفی که در تابلوسازی، قابل استفاده است انواع مختلفی از این تابلوها قابل ساختن است. که …

تابلو فلزی مطب ادامه مطلب »